وب سایت کتابخانه اینترنتی برای کتابداران در سال ۱۹۹۴ توسط شرکت (Info Works Technology) و با هدف دسته بندی منابع اطلاعاتی مختلف حوزه کتابداری و اطلاع رسانی طراحی شده است. این کتابخانه اینترنتی منابع مفید و خدمات ارزشمندی را در اختیار کتابداران و اطلاع رسانان قرارداده و یکی از بهترین و جامع ترین راهنماها برای دسترسی به منابع و خدمات حوزه کتابداری و اطلاع رسانی به شمارمی رود. این کتابخانه پیوندهای مفیدی را با ۳۰۰۰ وب سایت اینترنتی در زمینه کتابداری و اطلاع رسانی برقرار می کند. منابع و اطلاعات این کتابخانه به صورت ماهانه روز آمد شده و در سه بخش اصلی به شرح ذیل قابل دسترسی می باشند.

1.ارجاع سریع: (Ready Reference)

.این بخش اکثر منابع مرجع مورد نیاز کتابداران را از قبیل دایره المعارفها (عمومی و موضوعی) واژه نامه ها، کتاب شناسیها، منابع آماری، راهنماهای مشاغل، راهنماهای آموزشی، نشانیهای پست لکترونیکی، راهنماهای دولتی)، زندگینامه ها، اصطلاحنامه ها، نقشه ها و منابع جغرافیایی، اخبار و هواشناسی، کتابها و مجلات الکترونیکی، اتومبیل، خانه داری و غیره را پوشش می دهد.

۲. کتابداری (librarianship)

 در این بخش منابع مرتبط با موضوعات مختلف حوزه کتابداری و اطلاع رسانی از طریق ۱۳ موضوع اصلی به شرح ذیل قابل دسترسی هستند.

 • سایتهای عمومی فراهم آوری ادواریها، توسعه مجموعه، فراهم آوری و گزینش منابع خارجی، نقد و بررسی کتابها و مواد غیر کتابی، خدمات مبادله کتاب، خط مشی مجموعه سازی،

 فهرستهای پیوسته ناشران، ابزارهای مرجع، خدمات اشتراک ادواریها)..مدیریت و اداره کتابخانه ها (برنامه ریزی و خط مشی مدیریت کتابخانه ها).

 • فهرست نویسی (فهرست نویسی توصیفی، فهرستهای پیوسته OPACS ، قالبهای مارک، ابرداده،

سازماندهی منابع اینترنت،

فهرست نویسی موضوعی، رده بندی

 

آرشیوها، حفاظت و نگهداری، مجموعه های خاص. •

 ماشینی کردن کتابخانه ها (حفاظت کامپیوتر و شبکه، ابزارهای اینترنت، سیستمهای ماشینی کتابخانه ها، مدیریت. • خدمات گردش کتاب، امانت، رزرو و امانت بین کتابخانه ای (منابع عمومی، خط مشی های امانت، خدمات تحویل مدرک، رزرو الکترونیکی). •

 اسناد و مدارک دولتی (انتشارات دولتی، کتابخانه های واسپاری، منابع حکومتی بین المللی). • مرجع (منابع مرجع عمومی، منابع مرجع بر اساس زبانها و کشورها، منابع مرجع موضوعی، ابزارهای مرجع)

 ۳. ابزارها (Accessories)

 ابزارهای اینترنت برای کتابخانه ها (راهنماهای استناد به منابع اینترنت، ابزارهای جستجوی اینترنت فراهم آورندگان خدمات اینترنتی، زبانهای برنامه نویسی محیط اینترنت (جاوا، اس جی ام ال) مرورگرهای وب

کتابخانه ها در اینترنت (وب سایت کتابخانه های دانشگاهی، بین المللی، عمومی، ملی، اختصاص جهان، و همچنین موزه ها و شبکه ها و اتحادیه های کتابخانه ای

). • انجمن های کتابداری و اطلاع رسانی (وب سایت انجمنها و موسسات تخصصی و حرفه ای حوزه کتابداری و اطلاع رسانی

). • گروه های مباحثه و فهرستهای پستی حوزه کتابداری و اطلاع رسانی (شامل گروههای مباحثه و فهرستهای پستی در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی مثل ادواریها، فراهم آوری، توسعه مجموعه، مدیریت و ادارهٔ کتابخانه ها،آرشیوها، ماشینی کردن کتابخانه ها، فهرست نویسی ، خدمات کودکان و نوجوانان، امانت بین کتابخانه ای، اسناد و مدارک ولتی، دانشکده ها و مدارس کتابداری، منابع متفرقه دیگر

). • مجلات و خبرنامه های کتابداری و اطلاع رسانی (دسترسی به نسخه الکترونیکی مجلات و خبرنامه های حوزه کتابداری و اطلاع رسانی در موضوعانی نظیر فراهم آوری، آرشیوها، فهرست نویسی، ماشین کردن کتابخانه ها، حفاظت و نگهداری

). • نرم افزارهای کتابخانه ای (وب سایت ها و منابعی دربارهٔ نرم افزارهای کتابخانه ای در زمینه های فهرستنویسی، ادواریها، مرجع، توسعه مجموعه

). • فهرستهای پیوسته کتابخانه ها (راهنماهاو پایگاههای دسترسی به وب سایت و همچنین فهرست پیوسته، کتابخانه ها و ناشران در شبکه جهانی وب

). • مدارس کتابداری (راهنماهای دسترسی به وب سایت مدارس و دانشکده های کتابداری . اطلاع رسانی در سطح جهان). •

اخبار حوزه کتابداری و اطلاع رسانی.

 

پروژه های تحقیقاتی کتابداری و اطلاع رسانی

ماخذ

internet library for librarins . { online } available at : < WWW.Itcompany.com/inforetriever/index/html >.accessed in {

+ نوشته شده توسط حسین نریمانی در چهارشنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۸۶ و ساعت 11:1 |